Vlaardingen Collection

Editors: Susan van der Steen & Sophie Turmes

Er is van alles in beweging rondom de termen burgerparticipatie, overheidsparticipatie, burgerkracht et cetera. De ‘participatiemaatschappij’ krijgt op vele fronten vorm en inhoud. Ook in Vlaardingen denken wij na over deze thematiek. Binnen het programma Burgerparticipatie wordt gewerkt aan visie en beleid voor de wijze waarop de gemeente Vlaardingen om wil gaan met burgerkracht. Binnen het citymarketingbeleidsplan wordt gesproken over het versterken van de sociale samenhang, als belangrijke kernkwaliteit van de stad. En tegelijk zijn er in onze stad vele burgers actief en betrokken aan de slag met activiteiten die hun eigen buurt aan gaan, die helpen bij armoedeverlichting, of die de kwaliteit van de stad als geheel verbeteren. 

Read more ...